Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

Our last issue for 2015 brings you a great feature on Ral Donner together with the Dennis Herrold (Hip Hip Baby) story. Also an article on the Swedish skiffle group the Woodpeckers, who made a handful of records. There is a very interesting interview with Sue Sergel. We have part four of ”Instrumentals Forever” and a Buck Trail update. There are gig reports and as usual loads of reviews of CDs, vinyl and books. We wish all our readers a safe Holiday and a Happy New Year..

_____________________________________


I årets sista medlemstidning har vi en stor artikel om Ral Donner, och en mindre om Dennis Herrold som gjorde en rar singel för Imperial. Svenska skiffelgruppen the Wodpeckers har fått en Olofsson-behandling med sedvanligt gott resultat och många unika bilder. Sveriges bluesdrottning Sue Sergel intervjuas av Christer Fridhammar och vi har del fyra i serien ”Instrumentals Forever”. Dessutom koncertrecensioner, Buck Trail uppdatering och massor av skivrecensioner. Slutligen vill vi önska alla en fridfull jul och ett Gott Nytt År..ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.

_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.

_____________________________________© Bo Berglind 2015