Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

A dream comes true for us! Here we have the complete Meteor Records story - one which fills most of the magazine. The story has been updated by Martin Hawkins who wrote the notes to the Ace CD booklets. We have the latest information and several new photos which have never been seen in print before. We have also managed to obtain label shots for nearly all the Meteor releases and these are reproduced in full colour. The magazine also includes reviews of last October's "Hemsby 52" and the "Joe Meek Special Show" promoted by the 'Tales From The Woods' crew. There are loads of record reviews of course. 

.

_____________________________________


Ibland kan drömmar slå in och det tycker vi det har gjort nu då vi med enorm stolthet, som första tidning i världen, kan presentera en stor artikel om skivbolaget Meteor. Den tar upp största delen av detta nummer som är på hela 84 sidor. Martin Hawkins, som en gång skrev originaltexterna till Ace CD-häften år 2006 har slagit ihop de båda texterna, reviderat och utökat dem till vad vi känner är den mest fullständiga artikel man kan tänka sig med massor av nya rön och bilder som aldrig tidigare varit i tryck. Som grädde på moset har vi lyckats få tag i så gott som alla skivetiketter som vi presenterar i fyrfärg. Vi har även pressat in recensioner från Hemsby 52 och TFTWs Joe Meek Special Show och givetvis massor med skivrecensioner i vanlig ordning.

.


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.

_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.

_____________________________________© Bo Berglind 2014