HomeABOUT OUR NEW ISSUE

Our first issue of 2017 is a 72 page 'special'. The first-half of the magazine carries a 36 page feature on Faye Adams who took the rhythm & blues world by storm in 1953 with her huge hit 'Shake A Hand'. However, Faye's talents have never been full-appreciated and the article aims to bring her overdue recognition. Besides telling her story, the feature is lavishly illustrated and includes a definitive discography, label shots in full colour, and an abundance of trade magazine clippings and adverts. We believe it to be the best ever feature on Ms Adams. For lovers of country and hillbilly, we bring you the fascinating story of Uncle Harve Spivey, the Miami band leader and promoter who also had his own record label - Mida Records - which recorded local rock 'n' roll acts. We continue our Instrumentals Forever series (part 7) and have the second instalment of Sophisticated Ladies and/or Tough Cookies (black singers who managed to cross-over to the white market) whilst Bear Family's founder Richard Weize looks back at his achievements under that banner, and looks forward to his new label 'RWA Records' (Richard Weize Archives). There is a comprehensive report of Rhythm Riot’s 20th Anniversary Show with the magazine concluding with loads of record reviews.


_____________________________________


Vår första utgåva för 2017 är en 72-sidig specialutgåva med en 36-sidig artikel om Faye Adams, som tog rhythm & blues världen med storm 1953 med sin mycket framgångsrika ”Shake A Hand”, men vars storhet och talang aldrig riktigt fått det erkännande de förtjänar. Vår artikel försöker på bästa sätt råda bot på detta, inte bara genom att berätta hennes historia utan med många fina bilder, den bästa diskografin hittills, skivetiketter i färg och många, många annonser och tidningsurklipp från tiden det begav sig. För alla country- och hillbillyälskare har vi den fascinerande historien om Uncle Harve Spivey, bandledare och promotor i Miami som även hade det egna skivbolaget Mida där lokala rock’n’rollartister gavs ut. Serien Instrumentals Forever fortsätter på sedvanligt manér med sin sjunde del och vi bjuder på andra delen av Sophisticated Ladies and/or Tough Cookies där svarta artister som även tog dig in på den vita marknaden skildras. Grundaren av bolaget Bear Family, Richard Weize, ser tillbaka på sina framgångar med dem och framåt med sin nya etikett RWA Records (Richard Weize Archives). En fullödig rapport från Rhythm Riot’s 20-årsjubileum har vi också liksom vår stora avdelning med skivrecensioner.    
ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.


_____________________________________

0 Golden Oldies logo 2HOO-web


© Bo Berglind 2016