HomeABOUT OUR NEW ISSUE

Our new issue runs to 76 pages (more than usual) and is jam-packed with interesting reading. A great Elvis photo from the Louisiana Hayride graces the front cover and Roddy Jackson features on the back. The article on Elvis's association with the Louisiana Hayride from 1954 to 1956 is by far the most in-depth piece on this subject ever published. The same goes for the Roddy Jackson story. The magazine also includes part 5 of "Instrumentals Forever", and the first of a series of short sketches on female black artists titled "Sophisticated Ladies and/or Tough Cookies". We have reviews of Hemsby 56, and June's TFTW 'Southern Rockin' show at which Gene Terry headlined. The 16 pages of record reviews are the icing on the cake.


_____________________________________Nya numret är på hela 76 sidor har Elvis på Louisiana Hayride och Roddy Jackson på omslaget och innehåller den hittills utförligaste artikeln någonstans om Elvis framträdanden på Louisiana Hayride 1954-1956. Artikeln om Roddy Jackson är den första ordentliga beskrivning av hans karriär. Dessutom "Instrumentals Forever" del 5, Hemsby 56 och Southern Rockin (TFTW show) plus första delen av artikelserien "Sophisticated Ladies and/or Tough Cookies" med korta texter om kvinnliga, färgade artister. Hela sexton sidor skivrecensioner som grädde på moset..
ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.


_____________________________________

0 Golden Oldies logo 2HOO-web


© Bo Berglind 2016