Home


ABOUT OUR NEW ISSUE

In this issue we salute "Mr. Rhythm & Blues" - Jonas Bernholm - who has issued string of important albums. We tell his story and publish a complete discography (including track listing) of all the releases under the Mr. R&B label. Our second big feature is about the Chilos Skiffle Group, a Swedish outfit that recorded 1957 - 62 in different constellations. Their story is told for the first time and the material here is outstanding with several superb photos from an era long gone. Furthermore we have the regular record and concert  reviews.

_____________________________________


I det här numret har vi två stora artiklar. Den första är en hyllning till Mr. M&B - Jonas Bernholm - som under en lång rad år gav ut massor av R&B album. Här är hans berättelse med en fullständig skiv-discografi och låtförteckning. Vår andra stora artikel handlar on Chilos Skiffle Group som var en av de första svenska skifflegrupperna. Här är deras berättelse för första gången, illustrerad med kanonmaterial och suveräna bilder. Utöver detta de vanliga konsert- och skivrecensionerna.ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med tre nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

_____________________________________© Bo Berglind 2013